جشنواره ها

جشنواره شماره فروش لوازم جانبی

تاریخ شروع جشنواره : 1401/2/6 ، تاریخ پایان جشنواره : 1401/3/12 تا ساعت 11

نحوه شرکت در جشنواره :

خرید سبد نقد : 10 امتیاز 🎁

خرید سبد 2 ماهه : 5 امتیاز 🎁

خرید سبد 3 ماهه : 3 امتیاز 🎁

خرید سبد 4 ماهه : 1 امتیاز 🎁

شرایط شرکت در قرعه کشی :

حداقل امتیاز : 10

هر 10 امتیاز یک شانس ، با خرید بیشتر شانس برنده شدن را افزایش دهید…

تاریخ و نحوه قرعه کشی : آنلاین در پیج سبد متین در تاریخ 1401/3/19

هدیه قرعه کشی : آیفون 13